Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

European Institutions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-GPIR-D2EUIN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: European Institutions
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazane jest posiadanie podstawowych informacji na temat historii i stosunków międzynarodowych w Europie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z czterech głównych bloków.

Pierwszy skupia się na pojęciu regionalizmu, przedstawia Europę jako region w stosunkach międzynarodowych, starając się wydobyć jej główne cechy.

Drugi poświęcony jest Unii Europejskiej – jej genezie, instytucjom i politykom.

Trzeci omawia inne europejskie organizacje międzynarodowe, takie jak NATO, Rada Europy czy OBWE.

Czwarty poświęcony jest współpracy subregionalnej w Europie.

Opanowanie tego materiału będzie wymagało od studenta ok. 50 godzin pracy w klasie i w domu.

Pełny opis:

1.     Introductory class. Europe – a continent, a history, a civilization (22 February 2019)

Basic readings

N. Davies, Europe: a history, Oxford, New York, Oxford University Press, 1996, pp. XV – XVII, 1 – 46

H. Kissinger, Diplomacy, New York (NY), Simon & Schuster, 1994, pp. 56 – 102

2.     Regional cooperation and integration – theoretical approach(es) (1 March 2009)

Basic readings

T. Risse-Kappen, Exploring the Nature of the Beast: International Relations Theory and Comparative Policy Analysis Meet the European Union, „Journal of Common Market Studies”, March 1996, vol. 34, No. 1, pp. 53 – 80

F. Laursen, Theories of European Integration, Background paper for lecture on “European Integration: What and Why?”, The Graduate Institute of European Studies, Tamkang University, Taipei, Taiwan, March 2002, http://eui.lib.tku.edu.tw/download.php?filename=49_31599d65.pdf&dir=archive&title=Theories+of+European+Integration

M. Pollack, International Relations Theory and European Integration, „EUI Working Papers” [Robert Schuman Center for Advanced Studies, European University Institute], November 2000, No 55, https://core.ac.uk/download/files/153/6538446.pdf

Further readings

C. Archer, International organizations, London,  Routledge,  1993

A. Moravcsik, The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Cornell University Press, Ithaca (NY), 1998, s. 18 – 85

3.     European Communities/European Union – history (8 March 2019)

Basic readings

D. Dinan, Ever Closer Union: An Introduction To European Integration, Houndmills, Basingstoke  2005, pp. 9 – 349

Further readings

H. Kissinger, Diplomacy, New York (NY), Simon & Schuster, 1994, pp. 594 – 619

4.     European Communities/European Union – institutions and decision making (15 March 2019)

Basic readings

D. Dinan, Ever Closer Union: An Introduction To European Integration, Houndmills, Basingstoke  2005, pp. 185 – 349

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, "Official Journal of the European Union", 30 March 2010, C 83, vol. 53, s. 22 - 27, 149 - 180, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EN:PDF

5. Visiting lecture (22 March 2019)

6.     European Communities/European Union – policies (29 March 2019)

Basic readings

D. Dinan, Ever Closer Union: An Introduction To European Integration, Houndmills, Basingstoke  2005, pp. 351 – 517

Further readings

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, "Official Journal of the European Union", 30 March 2010, C 83, vol. 53, pp. 59 - 139, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EN

7.     North Atlantic Treaty Organization (5 April 2019)

Basic readings

The North Atlantic Treaty, Washington, April 4th, 1949, http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/stock_publications/20120822_nato_treaty_en_light_2009.pdf

J. Gajewski, K. Szczepanik, Vademecum organizacji europejskich (angielsko-polskie), Warszawa 2000, pp. 80 - 141

Strategic Concept, Lisbon, 19 November 2010, http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf

Further readings

NATO Handbook, Brussels 2006, pp. 13 - 29, http://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-en-2006.pdf

8.  Council of Europe (12 April 2019)

Basic readings

J. Gajewski, K. Szczepanik, Vademecum organizacji europejskich (angielsko-polskie), Warszawa 2000, pp. 142 – 185

R. Hanski, M. Suksi (eds.), An Introduction to the International Protection of Human Rights, Turku/Åbo, Åbo Akademi University, 1999, pp. 275 – 328

10.  CSCE/OSCE (26 April 2019)

Basic readings

J. Gajewski, K. Szczepanik, Vademecum organizacji europejskich (angielsko-polskie), Warszawa 2000, pp. 186 – 213

Further readings

W. Kemp (ed.), OSCE handbook, Vienna : Organization for Security and Co-operation in Europe, The Secretariat, 2000, pp. 1 - 39, 86 - 131

11.  Subregional structures in Europe (17 May 2019)

Basic readings

J. Gajewski, K. Szczepanik, Vademecum organizacji europejskich (angielsko-polskie), Warszawa 2000, pp. 234 – 305

D.W. Urwin, The Community of Europe: a History of European Integration since 1945, London, New York 1995, p. 88 – 100

This is EFTA 2007, Vaduz 2007, http://www.efta.int/~/media/Files/Publications/this-is-efta/tie07.ashx

Co-operation for Strength, Copenhaguen 2005, http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2005-769/at_download/publicationfile

Further readings

T. Schumacher, The emergence of the new Nordic co-operation, „Working Papers” [Danish Institute of International Affairs] 2000, No 6

S. Gstöhl, Scandinavia and Switzerland: small, successful and stubborn towards the EU, „Journal of European Public Policy”, August 2002, vol. 9 (4), s. 529 – 549

C.-E. Stalvant, The Council of Baltic Sea States, (in) A. Cottey (ed.), Subregional cooperation in the new Europe : building security, prosperity and solidarity from the Barents to the Black Sea, Basingstoke 1999, s. 46 – 68

A. Cottey, The Visegrad Group and Beyond: Security Cooperation in Central Europe, (in) idem (ed.), Subregional cooperation in the new Europe : building security, prosperity and solidarity from the Barents to the Black Sea, Basingstoke 1999, s. 69 – 89

A. Kupich, The Central European Free Trade Agreement, (in) A. Cottey (ed.), Subregional cooperation in the new Europe : building security, prosperity and solidarity from the Barents to the Black Sea, Basingstoke 1999, s. 90 – 112

12.  CIS and other structures on the post-Soviet area (24 May 2019)

J. Gajewski, K. Szczepanik, Vademecum organizacji europejskich (angielsko-polskie), Warszawa 2000

W. Konończuk, The failure of integration. The CIS and other international organisations in the post-Soviet area, 1991 – 2006, “OSW Studies”, 15.05.2007, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_26_1.pdf

13.  Presentation and assessment of the term papers (31 May 2019)

14.  Final test (7 June 2019)

Literatura:

1. A. Blair, Companion to the European Union, London, New York 2006

2. A. Blair, The European Union since 1945, Harlow 2005

3. N. Davies, Europe: a history, Oxford 1996

4. Marc Cogen, An Introduction to European Intergovernmental Organizations, Routledge, New York - London 2016

5. R. B. Jones, The making of contemporary Europe, New York 1980

6. D. Dinan, Ever closer union : an introduction to European integration, Houndmills, Basingstoke  2005

7. D. Dinan, Europe Recast. A History of European Union, Houndmills, Basingstoke, Hampshire 2004

8. J. Gajewski, K. Szczepanik, Vademecum organizacji europejskich (angielsko-polskie), Warszawa 2000

9. C. Hill, M. Smith, International relations and the European Union, Oxford 2005

10. M. Palmer et al., European unity : a survey of the European organizations, London 1968

11. R. Stemplowski (ed.), The European Union in the World System Perspective, Warszawa 2002

12. D.W. Urwin, The Community of Europe: a History of European Integration since 1945, London, New York 1995

Efekty uczenia się:

Po tych zajęciach student rozumie współczesne europejskie procesy, funkcjonowanie instytucji europejskich, rolę, siły i słabości poszczególnych europejskich struktur.

Potrafi również lepiej interpretować i analizować politykę europejską.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa i test.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.