Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europeizacja - teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PI-M-D1EUROP Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europeizacja - teoria i praktyka
Jednostka: Instytut Europeistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu europeizacji, w tym w wielu wymiarach i sektorach jej działania. Ponadto, zamiarem wykładu jest zdobycie wiedzy na temat politologicznych aspektów procesów integracji europejskiej. Ponadto celem zajęć jest zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań podejmowanych w trakcie integracji europejskiej, łączenia zagadnień teoretycznych z oceną faktów empirycznych oraz podejścia interdyscyplinarnego w politologii. Dodatkowo, celem zajęć jest zastosowanie metodologii nauk społecznych w zakresie weryfikowania koncepcji teoretycznych w odniesieniu do praktyki społecznej, politycznej i ekonomicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą odbywać się w formule wykładu. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką europeizacji. Uczestnicy spotkań będą też musieli zapoznać się z literaturą przedmiotu omawiającą zarówno koncepcje teoretyczne, jak i rozmaite studia przypadków.

Liczba godzin wymagana do zaliczenia przedmiotu: 30 godz. udziału w konwersatorium, oraz ok. 5 godz. poświęconych na przygotowanie do egzaminu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu europeizacji, w tym w wielu wymiarach i sektorach jej działania. Ponadto, zamiarem wykładu jest zdobycie wiedzy na temat politologicznych aspektów procesów integracji europejskiej. Ponadto celem zajęć jest zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań podejmowanych w trakcie integracji europejskiej, łączenia zagadnień teoretycznych z oceną faktów empirycznych oraz podejścia interdyscyplinarnego w politologii. Dodatkowo, celem zajęć jest zastosowanie metodologii nauk społecznych w zakresie weryfikowania koncepcji teoretycznych w odniesieniu do praktyki społecznej, politycznej i ekonomicznej.

Zakres tematyczny:

1) Europeizacja w teorii.

2) Europeizacja – przykład wpływu na systemy partyjne w państwach czlonkowskich.

3) Europeizacja a rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

4) Europeizacja – case studies gospodarcze.

5) Europeizacja a polityka zagraniczna w państwach człokowskich.

6) Europeizacja a efektywność transpozycji europejskiego prawa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

TG. Grosse (2012): W objęciach europeizacji, ISP PAN, Warszawa.

Literatura dodatkowa:

1. J. Olsen: Many Faces of Europeanization, JCMS 2002, vol. 2, no 5, 921-52.

2. Michael W. Bauer, Christoph Knill, Diana Pitschel: Differential Europeanization In Eastern Europe: The Impact of Diverse EU Regulatory Governance Patterns, European Integration Vol. 29, No. 4, 405–423, September 2007.

3. Vachudova, Milada A.(2008): Tempered by the EU? Political parties and party systems before and after accession', Journal of European Public Policy,15:6,861 — 879.

4. Benjamin von dem Berge, Thomas Poguntke (2013). The influence of Europarties on Central and Eastern European partner parties: a theoretical and analytical model. European Political Science Review, 5, pp 311-334.

5. Kyriaki Nanou, Han Dorussen, European integration and electoral democracy: How the European Union constrains party competition in the Member States, European Journal of Political Research 52: 71–93, 2013.

6. Phillip M. Ayoub (2013). Cooperative transnationalism in contemporary Europe: Europeanization and political opportunities for LGBT mobilization in the European Union. European Political Science Review, 5, pp 279-310.

7. Andreas Nölke, Arjan Vliegenthart: Enlarging the Varieties of Capitalism The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, World Politics 61, no. 4 (October 2009), 670–702.

8. Epstein, Rachel A.(2008) The social context in conditionality: internationalizing finance in postcommunist Europe, Journal of European Public Policy,15:6,880 — 898.

9. Daniel Mügge (2013): The Political Economy of Europeanized Financial Regulation, Journal of European Public Policy, 20:3, 458-470.

10. Anna Michalski, Europeanization of National Foreign Policy: The Case of Denmark’s and Sweden’s Relations with China, JCMS 2013 Volume 51. Number 5. pp. 884–900.

11. Asya Zhelyazkova (2013): Complying with EU directives' requirements: the link between EU decision-making and the correct transposition of EU provisions, Journal of European Public Policy, 20:5, 702-721.

12. Gerda Falkner, Is the European Union Losing Its Credibility? JCMS 2013 Volume 51 Annual Review pp. 13–30.

Efekty kształcenia:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu europeizacji, w tym w wielu wymiarach i sektorach jej działania. Ponadto, zamiarem wykładu jest zdobycie wiedzy na temat politologicznych aspektów procesów integracji europejskiej. Ponadto celem zajęć jest zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań podejmowanych w trakcie integracji europejskiej, łączenia zagadnień teoretycznych z oceną faktów empirycznych oraz podejścia interdyscyplinarnego w politologii. Dodatkowo, celem zajęć jest zastosowanie metodologii nauk społecznych w zakresie weryfikowania koncepcji teoretycznych w odniesieniu do praktyki społecznej, politycznej i ekonomicznej.

Ponadto, efektem kształcenia ma być znajomość terminologii w języku polskim i angielskim używanej w naukach społecznych i studiach europejskich, zrozumienie jej źródeł oraz umiejętność zastosowania w opisie zjawisk i procesów społecznych. Student powinien mieć pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu kierunku studiów oraz wiedzę prowadzącą do specjalizacji naukowej i zawodowej. Będzie miał pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i modeli integracji europejskiej, a także pogłębioną i poszerzoną wiedzę o wpływie procesów integracyjnych na struktury i instytucje państwowe. Po ukończeniu zajęć powinien potrafić obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować oddziaływania zjawisk i procesów o charakterze mikro – i makroskali na wymiar wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej. Będzie posiadał umiejętność krytycznej analizy skuteczności i przydatności posiadanej i stosowanej wiedzy w odniesieniu do zjawisk, i procesów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, a także w oparciu o egzamin pisemny na podstawie załączonej listy. W przypadku nie spełnienia ww. warunków możliwe jest zaliczenie przedmiotu w formie egzaminu ustnego (z całości lektur objętych przedmiotem).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grosse
Prowadzący grup: Tomasz Grosse
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą odbywać się w formule wykładu. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką europeizacji. Uczestnicy spotkań będą też musieli zapoznać się z literaturą przedmiotu omawiającą zarówno koncepcje teoretyczne, jak i rozmaite studia przypadków.

Liczba godzin wymagana do zaliczenia przedmiotu: 30 godz. udziału w konwersatorium, oraz ok. 5 godz. poświęconych na przygotowanie do egzaminu.

Pełny opis:

Zajęcia będą odbywać się w formule wykładu. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką europeizacji. Uczestnicy spotkań będą też musieli zapoznać się z literaturą przedmiotu omawiającą zarówno koncepcje teoretyczne, jak i rozmaite studia przypadków.

Liczba godzin wymagana do zaliczenia przedmiotu: 30 godz. udziału w konwersatorium, oraz ok. 5 godz. poświęconych na przygotowanie do egzaminu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

TG. Grosse (2012): W objęciach europeizacji, ISP PAN, Warszawa.

Literatura dodatkowa:

1. J. Olsen: Many Faces of Europeanization, JCMS 2002, vol. 2, no 5, 921-52.

2. Michael W. Bauer, Christoph Knill, Diana Pitschel: Differential Europeanization In Eastern Europe: The Impact of Diverse EU Regulatory Governance Patterns, European Integration Vol. 29, No. 4, 405–423, September 2007.

3. Vachudova, Milada A.(2008): Tempered by the EU? Political parties and party systems before and after accession', Journal of European Public Policy,15:6,861 — 879.

4. Benjamin von dem Berge, Thomas Poguntke (2013). The influence of Europarties on Central and Eastern European partner parties: a theoretical and analytical model. European Political Science Review, 5, pp 311-334.

5. Kyriaki Nanou, Han Dorussen, European integration and electoral democracy: How the European Union constrains party competition in the Member States, European Journal of Political Research 52: 71–93, 2013.

6. Phillip M. Ayoub (2013). Cooperative transnationalism in contemporary Europe: Europeanization and political opportunities for LGBT mobilization in the European Union. European Political Science Review, 5, pp 279-310.

7. Andreas Nölke, Arjan Vliegenthart: Enlarging the Varieties of Capitalism The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, World Politics 61, no. 4 (October 2009), 670–702.

8. Epstein, Rachel A.(2008) The social context in conditionality: internationalizing finance in postcommunist Europe, Journal of European Public Policy,15:6,880 — 898.

9. Daniel Mügge (2013): The Political Economy of Europeanized Financial Regulation, Journal of European Public Policy, 20:3, 458-470.

10. Anna Michalski, Europeanization of National Foreign Policy: The Case of Denmark’s and Sweden’s Relations with China, JCMS 2013 Volume 51. Number 5. pp. 884–900.

11. Asya Zhelyazkova (2013): Complying with EU directives' requirements: the link between EU decision-making and the correct transposition of EU provisions, Journal of European Public Policy, 20:5, 702-721.

12. Gerda Falkner, Is the European Union Losing Its Credibility? JCMS 2013 Volume 51 Annual Review pp. 13–30.

Uwagi:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu europeizacji, w tym w wielu wymiarach i sektorach jej działania. Ponadto, zamiarem wykładu jest zdobycie wiedzy na temat politologicznych aspektów procesów integracji europejskiej. Ponadto celem zajęć jest zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań podejmowanych w trakcie integracji europejskiej, łączenia zagadnień teoretycznych z oceną faktów empirycznych oraz podejścia interdyscyplinarnego w politologii. Dodatkowo, celem zajęć jest zastosowanie metodologii nauk społecznych w zakresie weryfikowania koncepcji teoretycznych w odniesieniu do praktyki społecznej, politycznej i ekonomicznej.

Ponadto, efektem kształcenia ma być znajomość terminologii w języku polskim i angielskim używanej w naukach społecznych i studiach europejskich, zrozumienie jej źródeł oraz umiejętność zastosowania w opisie zjawisk i procesów społecznych. Student powinien mieć pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu kierunku studiów oraz wiedzę prowadzącą do specjalizacji naukowej i zawodowej. Będzie miał pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i modeli integracji europejskiej, a także pogłębioną i poszerzoną wiedzę o wpływie procesów integracyjnych na struktury i instytucje państwowe. Po ukończeniu zajęć powinien potrafić obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować oddziaływania zjawisk i procesów o charakterze mikro – i makroskali na wymiar wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej. Będzie posiadał umiejętność krytycznej analizy skuteczności i przydatności posiadanej i stosowanej wiedzy w odniesieniu do zjawisk, i procesów społecznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.