Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D3EKRO-A Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia rozwoju
Jednostka: Instytut Stosunków Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień z mikro- i makroekonomii; elementarna wiedza matematyczna.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie głównych koncepcji przyspieszania rozwoju gospodarczego i ograniczania rozmiarów ubóstwa w krajach rozwijających się oraz analiza praktycznych doświadczeń krajów rozwijających się w tym zakresie. Tematy wykładów obejmują m.in. następujące zagadnienia: ekonomia rozwoju jako oddzielna dyscyplina ekonomii; dualizm rozwojowy we współczesnym świecie; miary rozwoju gospodarczego; teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego; warunki rozwoju gospodarczego; ubóstwo i nierówności społeczne; czynniki demograficzne w krajach rozwijających się; urbanizacja i rozwój rolnictwa; finansowanie rozwoju gospodarczego; koncepcja „developmental state”.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• przedstawienie głównych kierunków i wyników debaty na temat teoretycznych koncepcji przezwyciężania zacofania i ubóstwa w krajach rozwijających się;

• analiza praktycznych doświadczeń krajów rozwijających się Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Pacyfiku w zakresie przyspieszania rozwoju gospodarczo-społecznego i ograniczania rozmiarów biedy;

• omówienie szans i globalnych uwarunkowań likwidacji ubóstwa w krajach słabo rozwiniętych.

Tematyka zajęć:

• Ekonomia rozwoju jako oddzielna dyscyplina ekonomii

• Dualizm rozwojowy we współczesnym świecie – cechy charakterystyczne krajów rozwijających się

• Miary rozwoju gospodarczego

• Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego

• Warunki rozwoju gospodarczego

• Ubóstwo i nierówności społeczne

• Czynniki demograficzne w krajach rozwijających się

• Alokacja czynników produkcji w krajach rozwijających się – rola państwa

• Rozwój i środowisko naturalne

• Urbanizacja i rozwój rolnictwa

• Finansowanie rozwoju gospodarczego

• Handel międzynarodowy i rozwój

• Perspektywy na przyszłość

Literatura:

• Bagiński, P., Czaplicka, K., Szczyciński, J., Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

• Piasecki, R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003

• Piasecki, R. (red.), Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

• Ray, D., Development Economics, Princeton University Press, 1998

• Sulmicka, M., Ubóstwo we współczesnym świecie, w serii: „Monografie i Opracowania”, nr 486, SGH, Warszawa 2001

• Sachs, J., Koniec z nędzą – Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

• Kozak, Z. Ekonomia zacofania i rozwoju, w serii: „Monografie i Opracowania”, nr 471, SGH, Warszawa 2001

• Thirwall, A.P., Growth & Development, with Special Reference to Developing Economies, Eighth Edition, palgrave macmillan, 2006

• Todaro, M.P., Smith, S.C., Economic Development, Tenth Edition, Addison Wesley, 2009

• Nixson, F., Development Economics, Second Edition, Heinemann, 2001

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu studenci powinni:

• rozumieć podstawowe teorie rozwoju gospodarczego oraz wskazać ich zastosowanie w praktyce;

• rozumieć rolę rynku i instytucji państwowych w procesie rozwoju gospodarczego;

• wskazać przyczyny i metody przeciwdziałania skrajnemu ubóstwu na świecie;

• umieć wyszukać i interpretować dane statystyczne dotyczące rozwoju gospodarczego państw.

Metody i kryteria oceniania:

• Aktywne uczestnictwo w zajęciach, w tym opracowanie i zaprezentowanie case study zgodnego z obszarem tematycznym danej specjalizacji : 50% oceny końcowej;

• Egzamin pisemny: 50% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Jędrzejowska
Prowadzący grup: Karina Jędrzejowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.