Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D1WDPS Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do polityki społecznej
Jednostka: Instytut Polityki Społecznej
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Identyczne ze wszystkimi przedmiotami wstępnymi, wynikające z opanowania wiedzy na poziomie licealnym i zdania matury.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć polityki społecznej, przekazać mu wiedzę o sposobach definiowania polityki społecznej, jej najważniejszych wartościach i instytucjach oraz dylematach praktycznych wyborów w sferze społecznej. Studenci powinni poznać główne pojęcia i systemowe mechanizmy polityki społecznej dla lepszego (kontekstowego) rozumienia realizacji jej polityk szczegółowych, poznawanych w trakcie przedmiotów specjalistycznych.

Pełny opis:

1.Przedmiot ma za zadanie:

- przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu;

- zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat polityki społecznej.

W części wstępnej przedstawiona zostanie geneza polityki społecznej jako działalności praktycznej i dyscypliny naukowej, a także wartości, których realizacji służy polityka społeczna. Następnie zostaną przedstawione zagadnienia instytucjonalne polityki społecznej, związane z: jej uwarunkowaniami i środkami działania, modelami teoretycznymi i poziomami realizacji, potrzebami społecznymi i wskaźnikami ich zaspokajania. Przedstawiona zostanie szerzej także pojęcie kwestii społecznej jako podstawowej kategorii polityki społecznej.

Literatura:

Podstawowa literatura zalecana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu:

Anioł W, Duszczyk M., Zawadzki P. (red.), Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość, Warszawa 2011,

Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003,

Aulaytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002,

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007,

Grata P., Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania, Rzeszów 2013,

Kazimierczak K., Rymsza J. (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa 2003,

Księżpolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C. (red.), Polityka społęczna w kryzysie, Warszawa 2009,

Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004,

Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Poznań 2005,

Ponikowski Z., Zarzeczny J. (red.), Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, Wrocław 2002,

Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Katowice 2007,

Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001,

Strzelecki Z. (red.), Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, Warszawa 2003,

Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2009,

Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, Warszawa 2010,

Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2010.

Szatur-Jaworska B., Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1973-2013, Warszawa 2016.

Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004,

Uscińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia:

Student/ka będzie potrafił/a:

• podać podstawowe definicje i wskaźniki stosowane w polityki społecznej;

• wskazać najważniejsze problemy społeczne oraz wyjaśnić ich genezę i konsekwencje;

• zaproponować i krytycznie ocenić i porównać różne strategie rozwiązywania problemów społecznych;

dokonać analizy różnego rodzaju uwarunkowań wpływających na działanie praktyczne w obszarze polityki społecznej;

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie obecności na zajęciach, test końcowy zawierający pytania otwarte oraz pytania do uzupełnienia/wyboru.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łukaszewska-Bezulska, Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Cezary Żołędowski
Prowadzący grup: Justyna Łukaszewska-Bezulska, Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Cezary Żołędowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć polityki społecznej, przekazać mu wiedzę o sposobach definiowania polityki społecznej, jej najważniejszych wartościach i instytucjach oraz dylematach praktycznych wyborów w sferze społecznej. Studenci powinni poznać główne pojęcia i systemowe mechanizmy polityki społecznej dla lepszego (kontekstowego) rozumienia realizacji jej polityk szczegółowych, poznawanych w trakcie przedmiotów specjalistycznych.

Pełny opis:

1.Przedmiot ma za zadanie:

- przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu;

- zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat polityki społecznej.

W części wstępnej przedstawiona zostanie geneza polityki społecznej jako działalności praktycznej i dyscypliny naukowej, a także wartości, których realizacji służy polityka społeczna. Następnie zostaną przedstawione zagadnienia instytucjonalne polityki społecznej, związane z: jej uwarunkowaniami i środkami działania, modelami teoretycznymi i poziomami realizacji, potrzebami społecznymi i wskaźnikami ich zaspokajania. Przedstawiona zostanie szerzej także pojęcie kwestii społecznej jako podstawowej kategorii polityki społecznej.

Literatura:

Podstawowa literatura zalecana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu:

Anioł W, Duszczyk M., Zawadzki P. (red.), Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość, Warszawa 2011,

Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003,

Aulaytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002,

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007,

Grata P., Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania, Rzeszów 2013,

Kazimierczak K., Rymsza J. (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa 2003,

Księżpolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C. (red.), Polityka społęczna w kryzysie, Warszawa 2009,

Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004,

Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Poznań 2005,

Ponikowski Z., Zarzeczny J. (red.), Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, Wrocław 2002,

Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Katowice 2007,

Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001,

Strzelecki Z. (red.), Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, Warszawa 2003,

Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2009,

Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, Warszawa 2010,

Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2010.

Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004,

Uscińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

Żołędowski C., Rysz-Kowalczyk B., Duszczyk M. (red.), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Warszawa 2015

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Żołędowski
Prowadzący grup: Justyna Łukaszewska-Bezulska, Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Cezary Żołędowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć polityki społecznej, przekazać mu wiedzę o sposobach definiowania polityki społecznej, jej najważniejszych wartościach i instytucjach oraz dylematach praktycznych wyborów w sferze społecznej. Studenci powinni poznać główne pojęcia i systemowe mechanizmy polityki społecznej dla lepszego (kontekstowego) rozumienia realizacji jej polityk szczegółowych, poznawanych w trakcie przedmiotów specjalistycznych.

Pełny opis:

1.Przedmiot ma za zadanie:

- przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu;

- zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat polityki społecznej.

W części wstępnej przedstawiona zostanie geneza polityki społecznej jako działalności praktycznej i dyscypliny naukowej, a także wartości, których realizacji służy polityka społeczna. Następnie zostaną przedstawione zagadnienia instytucjonalne polityki społecznej, związane z: jej uwarunkowaniami i środkami działania, modelami teoretycznymi i poziomami realizacji, potrzebami społecznymi i wskaźnikami ich zaspokajania. Przedstawiona zostanie szerzej także pojęcie kwestii społecznej jako podstawowej kategorii polityki społecznej.

Literatura:

Podstawowa literatura zalecana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu:

Anioł W, Duszczyk M., Zawadzki P. (red.), Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość, Warszawa 2011,

Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003,

Aulaytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002,

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007,

Grata P., Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania, Rzeszów 2013,

Kazimierczak K., Rymsza J. (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa 2003,

Księżpolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C. (red.), Polityka społęczna w kryzysie, Warszawa 2009,

Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004,

Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Poznań 2005,

Ponikowski Z., Zarzeczny J. (red.), Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, Wrocław 2002,

Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Katowice 2007,

Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001,

Strzelecki Z. (red.), Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, Warszawa 2003,

Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2009,

Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, Warszawa 2010,

Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2010.

Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004,

Uscińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

Żołędowski C., Rysz-Kowalczyk B., Duszczyk M. (red.), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Warszawa 2015

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.